Album ảnh nhóm nhạc nct dream - mode 2

Mô tả ngắn: Album thông tin: Thông tin chi tiết: CD + Sách ảnh 88p + Áp phích gấp + Nhãn dán + Thẻ dạng thấu kính ngẫu nhiên + Photocard ngẫu nhiênChỉ báo chí đầu...
Cập nhật giá lần cuối: 30/08/2022 (214 ngày trước)
Khuyến mãi 1% Tiết kiệm ngay 5.000 ₫
Giá sản phẩm: 840.000 ₫ 845.000 ₫
Nơi bán khác:
  • Logo Tiki
  • Logo Lazada

Sản phẩm tương tự

Thông số sản phẩm

Thương hiệu SM Entertainment
Kho 40
Gửi từ Indonesia

Thông tin sản phẩm

Album thông tin: Thông tin chi tiết: CD + Sách ảnh 88p + Áp phích gấp + Nhãn dán + Thẻ dạng thấu kính ngẫu nhiên + Photocard ngẫu nhiên

Chỉ báo chí đầu tiên: Vé đặc biệt

Kín

Nhấn ĐẦU TIÊN

Điều kiện tốt

Không có POSTER ROLLED

Mua sắm vui vẻ

Từ khóa